Program

  Nowoczesna edukacja!

  Nasze Przedszkole posiada wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych. Rezalizujemy nowoczesny program wychowanie przedszkolnego "Ku Dziecku" Barbary Bilewicz-Kuźnia i Teresy Parczewskiej, który został nagrodzony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Treści zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

  Zajęcia w ramach czesnego

  Język angielski
  - 5x w tygodniu - niezwykle ciekawe zajęcia, które zainteresują każdego przedszkolaka. Wspólnie śpiewamy piosenki, mówimy wierszyki, uczestniczymy w zabawach ruchowych i grach.
  Gimnastyka
  - 1x w tygodniu - zajęcia prowadzone są w formie zabaw i gier ruchowych co bardzo uatrakcyjnia ćwiczenia. Jest to bardzo lubiana przez dzieci forma zajęć. Wynika to z ich różnorodności, swobody działania, prostoty ruchów, możliwości wyboru rozwiązań i sprawdzenia się z rówieśnikami.
  Rytmika
  - 1x w tygodniu -Sprawą najważniejszą podczas zajęć jest dobra zabawa. Poprzez śpiew, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, tworzenie muzyki, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych, logarytmikę i inne formy obcowania z muzyką następuje wspomaganie rozwoju dzieci zarówno w sferze psychicznej, fizycznej jak i umysłowej. Zajęcia rytmiczne uczą dzieci pokonywać trudności, wyzwalają pewność i wiarę w siebie.
  Zajęcia plastyczno - techniczne
  - 1x w tygodniu - w czasie zajęć poznajemy rózne techniki wykonywania prac plastycznych: wyklejamy, malujemy pędzlem, gąbką, ręką, lepimy z gliny i masy solnej, stosujemy różne rodzaje kredek (świecowe, ołówkowe,pastele), rysujemy węglem i świecą oraz....wiele , wiele innych:)
  Zajęcia logopedyczne
  - 1x w tygodniu - zajęcia mające na celu kształtowanie prawidłowej mowy. Podczas zajęć stosuje się liczne ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia buzi i języka, które dają gwarancję sukcesów w dalszym postępowaniu logopedycznym. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej prowadzone zajęcia nie przyniosą wielkiego efektu jeśli do wspólnej pracy nie włączą się rodzice dziecka. Dlatego tak ważne jest wykonywanie ćwiczeń zaleconych przez logopedą przedszkolnego wspólnie z dzieckiem w domu.
  SI-upki
  - 1x w tygodniu - Zajęcia dla dzieci dzieci oparte na metodzie integracji sensorycznej. Zajęcia mają za zadanie rozwijać wszystkie dziecięce zmysły. Poprzez ruch, dotyk, słuch, smak... dziecko najlepiej poznaje siebie i otaczający je świat. Dzięki specjalnie skonstruowanemu programowi wspieramy dzieci:
 • Nadruchliwe
 • Mające problem z koncentracją i wyciszeniem się
 • Z opóźnionym rozwojem mowy
 • Mające problem z czynnościami manualnymi(rysowanie, wycinanie, lepienie, ubieranie)
 • Trudno adaptujące się w grupie rówieśniczej
 • Mające problem z szeroko rozumianym uczeniem się
 • Dobrze zorganizowany świat dziecięcych zmysłów stanowi warunek dla prawidłowego uczenia się i dobrego startu również w późniejszych latach szkolnych.